Teknik och säkerhet

Med teknikens hjälp har vi fått möjligheten att skydda oss på ett helt nytt sätt och samtidigt har vi aldrig varit så utsatta för angrepp som nu. Våra liv kretsar kring tekniken och på det sättet blir vi beroende av det digitala. Däremot så väger teknikens fördelar upp dem nackdelar som finns, vi kan exempelvis:

  • Få kontakt med personer snabbare och utan att vara bunden till en fast telefon.
  • Tillkalla hjälp snabbare vid en olycka, vi kan i allt större utsträckning meddela poliser och sjukvård när vi har behov av det och vi räddar liv.
  • Vi kan skaffa bra villalarm, personlarm och liknande för att skydda oss, tekniken har tagit fram larm till olika syften och funktioner.
  • Vi kan köpa alla möjliga sorters tjänster på Internet, på gott och ont.
  • All information som man söker finns oftast på nätet.
  • GPS, möjligheten till att hitta vägen på ett helt nytt ställe, finns i både telefoner och som rena GPS:er.

Nackdelar med ny teknik:

  • Bedragare som säljer bluffvaror kryllar det av på Internet, skall man handla på nätet så är det säkra källor som gäller
  • Virus, ett stort problem i IT-världen, virus som angriper datorer och spårningsvirus som tar lösenord och inloggningsuppgifter till olika konton.
  • Hjälplösheten utan tekniken, det stora beroendet av teknik kan ställa till det när den inte är tillgänglig.