Teknikens under

Det kryllar bokstavligt talat av olika tekniska produkter på marknaden. Nu för tiden finns det nästan en teknisk pryl för varje ändamål, och tur är väl det! För även om vissa kan tycka att elektronik och teknik tar överhand ibland och att det går till överdrift så är det massor av saker vi har tekniken att tacka. Utan den otroliga utveckling som har gjorts under de senaste åren skulle vi stå utan massor av saker som vi idag inte kan leva utan. Med allt från smartphones till bra hörapparater som är en otroligt viktig del av mångas liv. Faktum är att allt fler vill ha hörapparater och är i behov av dem, och alla dem skulle nog tacka tekniken för möjligheten om att skaffa en. På gd.se kan man läsa om att användandet ökar:

Förra året ville 1 300 personer i Gävleborg ha en ny hörapparat.
– Efterfrågan har blivit större, säger Sören Jonasson.
– Att allt fler vill ha hörapparat är en trend som vi tydligt märker av, det är inte lika skämmigt längre att bära hörapparat, säger Sören Jonasson, vård­enhetschef på hörcentralen på Gävle sjukhus.

Att ha en hörapparat om man har dålig hörsel är med andra ord något som allt fler borde skaffa, och man får inte glömma att även skaffa batterier till hörapparater. Apparaten som gör så att man hör bättre är nämligen batteridriven, och att inte ha extra på lager kan det leda till att man hamnar situationer som man inte riktigt vill vara i. Man ska alltid vara förberedd!