Viktiga uppfinningar inom tekniken

Vad skulle vi göra utan uppfinningar som kylskåpet, datorn eller röntgen? Ja, det är frågan. Klara oss skulle vi säkert göra men förmodligen inte alls lika bra.

Vi har i ett tidigare inlägg skrivit om teknikens för- och nackdelar. Det finns en del nackdelar som är sammankopplade med teknik. Till exempel IT-hot, alltså risken att man blir utsatt för ett brott på internet. Men hur många nackdelar det än finns med teknik, så skulle vårt samhälle inte vara en lika bra och utvecklad plats som den är i dag, om det inte vore för några av de största uppfinningarna inom tekniken. Därför har vi samlat de som vi anser vara de största och mest betydelsefulla uppfinningarna inom teknik.

Pacemakern

En viktig uppfinning, faktiskt livsviktig, är pacemakern. Pacemakern är en elektronisk apparat som opereras in i kroppen på en person vars pumpverksamhet i hjärtat inte alltid fungerar. Att hjärtat inte fungerar som det ska kan vara följd av ett fel i hjärtats elektriska fortledningssystem. Pacemakern är ungefär lika stor som en tändsticksask och placeras under nyckelbenet. Därifrån går en eller två elektroder till hjärtat. När pacemakern sitter på plats lyssnar den av hjärtats aktivitet och skickar när det behövs elektriska signaler till hjärtats högra sida som i sin tur skickar impulser vidare till muskelcellerna i hjärtas väggar. Hjärtat pumpar sedan ut blod i kroppen.

Satelliten

Satelliten är en uppfinning som har många användningsområden. Den kan användas inom meterologi, klimat, jordobservation, grundforskning, militär spaning, positionering, rymdforskning och telekommunikation. Satelliter är i dag en av de mest nödvändiga apparaterna i det moderna kommunikationssamhället. En satellit är ett mindre objekt som roterar runt ett större objekt. Det roterande objektet måste påverkas av en centripetalkraft för att satelliten ska fungera. För de satelliter som roterar kring jorden är centripetalkraften gravitationskraften. En satellit kräver även att det inte finns något luftmotstånd för då minskar satellitens hastighet. Satelliter placeras i omloppsbana kring antingen jorden eller en annan himlakropp.

Andra uppfinningar

Förutom dessa uppfinningar finns miljontals andra. Några uppfinningar inom teknik som är uppfunna av svenskar är fotogenköket och uttagsautomaten. Här följer även några andra viktiga uppfinningar som betytt mycket för mänskligheten:

  • Röntgen.
  • Kylskåpet
  • Mobiltelefonen.
  • Datorn.
  • Ultraljudet.